Меню Затваряне

Връщане, замяна, рекламация

 

Рекламация

Потребителят има право да предяви рекламация до Дружеството

Връщане на стока

Връщането на стоката означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор за онлайн продажба.

Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:

–       Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

–       Потребителят е длъжен да информира Дружеството за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока, като заяви своето решение в писмен вид.

Специални условия за връщането на някои видове стоки

-Продуктите, предлагани на Сайта на търговеца са изключително ръчна изработка и авторски труд

-За индивидуални и специфични проекти, поръчани от клиента, се провежда консултация и договаряне на условията, след което се пристъпва към работа. За индивидуални проекти не се предлага връщане, а рекламация за явни дефекти и неточности по изработката. Те се поправят за сметка на Търговеца и се връщат на клиента.